Katsastus (ralli)

Kohteesta AKK Wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Katsastuksen toiminta

AKK:n pääkatsastajan, katsastuspäällikön ja katsastajien on toimittava harkitusti sääntöihin nojaten, ennakkopäätöksiä välttäen ja päättäväisesti. Jos kilpailussa tehdään jotain erityistarkastuksia tai jos havaitaan jokin puute, joka on useammassa autossa, on varmistuttava siitä, että annettavat päätökset ovat kaikille tarkastuksen kohteena oleville kilpailijoille samat. Jos annetaan korjausmääräyksiä, ne on annettava kaikille samansisältöisinä ja - tasoisina. Ketään ei saa suosia antamalla helpompi tapa suoriutua annetusta korjausmääräyksestä. Samoin, jos esitetään kilpailusta sulkemista, se on esitettävä kaikille kyseisellä tavalla puutteellisille kilpailijoille. Epäselvissä tapauksissa on aina tuomittava kilpailijalle eduksi.

Katsastajan pitäisi kertoa mitä hän tekee ja miksi. Lähinnä tämä koskee kilpailijoita, heidän mekaanikkojaan sekä kilpailunjohtajaa ja tuomareita. Jos löytää jotain korjattavaa on muistettava kertoa myös päätöksen perusteet. Usein säännöt ovat kaikille osapuolille selvillä, mutta katsastajan on hyvä varmistua siitä. Sääntöjä ei tarvitse osata ulkoa, mutta sen verran täytyy olla perillä, että osaa kohtuullisessa ajassa etsiä ko. kohdan sääntökirjasta tai kilpailun säännöistä ja näyttää tarvittaessa asianosaiselle mistä on kysymys. Avoimuuden hengessä teknisen tarkastuksen kohteet ja autojen valinnan perusteet on hyvä kertoa tuomaristolle etukäteen.