Ero sivun ”EK:n järjestämisohje (ralli)” versioiden välillä

Kohteesta AKK Wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Rivi 103: Rivi 103:
  
 
• EK:n lähtöön EK-päällikkö
 
• EK:n lähtöön EK-päällikkö
 +
 
• EK:n turvapäällikkö
 
• EK:n turvapäällikkö
 +
 
• EK päällikkö 2
 
• EK päällikkö 2
 +
 
• mahdollinen väliturvapiste
 
• mahdollinen väliturvapiste
 +
  
 
EK:n järjestäjä hankkii lähtöön, turvapäällikölle ja maaliin sekä erikseen sovittaviin välipisteisiin matkapuhelimen.  
 
EK:n järjestäjä hankkii lähtöön, turvapäällikölle ja maaliin sekä erikseen sovittaviin välipisteisiin matkapuhelimen.  
Rivi 113: Rivi 117:
 
Tiekirjaan merkityissä paikoissa asetetaan viestipisteen merkki tien oikeaan laitaan viestipisteen kohdalle. Viestipisteen merkkejä toimitetaan muiden EK-merkkien mukana tarvittava määrä.
 
Tiekirjaan merkityissä paikoissa asetetaan viestipisteen merkki tien oikeaan laitaan viestipisteen kohdalle. Viestipisteen merkkejä toimitetaan muiden EK-merkkien mukana tarvittava määrä.
  
Johtokeskus
+
'''Johtokeskus'''
 
 
 
Kilpailunjohtaja, turvajohtaja ja turvapäällikkö johtavat ja seuraavat kilpailun kulkua johto-keskuksesta käsin.  
 
Kilpailunjohtaja, turvajohtaja ja turvapäällikkö johtavat ja seuraavat kilpailun kulkua johto-keskuksesta käsin.  
 
 
Kaikki kilpailun kulun ja turvallisuuden kannalta huomioitavat asiat on ilmoitettava välittömästi johtokeskukseen ENSISIJAISESTI EK-päällikön tai hänen estyessä EK-päällikkö 2 toimesta.  
 
Kaikki kilpailun kulun ja turvallisuuden kannalta huomioitavat asiat on ilmoitettava välittömästi johtokeskukseen ENSISIJAISESTI EK-päällikön tai hänen estyessä EK-päällikkö 2 toimesta.  
  
Onnettomuustapauksissa johtokeskus johtaa toimintaa ja antaa ohjeet kilpailun jatkamisesta.
+
'''Onnettomuustapauksissa johtokeskus johtaa toimintaa ja antaa ohjeet kilpailun jatkamisesta.'''

Versio 16. tammikuuta 2019 kello 11.43

Erikoiskokeen järjestämisen edellytykset

1. Järjestämissopimus

Kilpailunjärjestäjä ry ja EK:n järjestävä yhdistys ry / yhdistykset ovat tehneet sopimuksen erikoiskokeen järjestämisestä.


2. EK:n järjestäjän velvollisuudet Erikoiskokeen järjestävä yhdistys / yhdistykset ovat sitoutuneet huolehtimaan siitä, että kilpailun aikana erikoiskokeella ja sen välittömässä läheisyydessä säilyy yleinen järjestys ja turvallisuus. Erikoiskokeen järjestäjä(-t) vastaa myös siitä, että kilpailun aikana EK-alueella noudatetaan lakia ja asetusta julkisista huvitilaisuuksista, poliisilaitoksen sulkuluvan ehtoja, poliisi- ja paloviranomaisen kilpailupaikalla antamia ohjeita, rallikilpailusta annettuja sääntöjä sekä järjestämis- ja turvallisuusohjeita sekä jätehuoltolakia.

EK-päälliköillä ja turvapäälliköllä on oltava voimassa oleva toimitsijalisenssi, vähintään rallin perustoimitsijalisenssi.


3. Vakuutukset Kilpailun järjestäjällä on AKK-Motorsport ry:n kilpailuluvan mukainen vakuutus. EK-päälliköllä tulee olla luettelo EK:lla olevista toimitsijoista ja järjestyksenvalvojista


4. Tiesopimukset ja luvat Kilpailunjärjestäjä ry on sopinut tienomistajien kanssa erikoiskokeina ja siirtyminä käytettävistä tieosuuksista ja hankkinut viranomaisilta luvat teiden sulkemiseen sekä sopinut teiden kunnostamisesta kilpailun jälkeen.


Yleiset ohjeet

1. Kilpailun järjestäjä ry hoitaa (mahd. tarkennuksia EK-sopimuksessa)

- Järjestämis- ja turvallisuusohjeet liitteineen, karttapiirrokset erikoiskokeesta, viitoitusohjeen, kilpailun säännöt sekä talokirjeet

- Puomit, liikennemerkit, asemakilvet ja EK:n kääntymis-, huomio- ym. merkit, maalin fläppitaulun pahvit ja AT-pöytäkirjat yms. paperit, joiden kuljetuksesta sovitaan EK:n näytön yhteydessä

- Kellot, lähtövalot, valokennot (lähtö) ja maali-STOP välin VHF/UHF - puhelimet tuo kelloauto ennen sulkuaikaa

- EVA-autot miehistöineen erikoiskokeiden lähtöön

- Erikoiskokeen kattavan ensihoitopäivystyksen

- EK:n VIRVE-puhelimet

- EK- ja turvapäälliköiden sekä järjestyksenvalvojien ja liikenteenohjaajien liivit

- Mahdolliset mainoslakanat tuodaan EK:lle


2. EK:n järjestäjä hoitaa:

- EK-päälliköiden lisäksi tarvittavan määrän järjestyksenvalvojia/liikenteenohjaajia/toimitsijoita sekä AT-henkilökuntaa

- EK:n sisäiset viestiyhteydet, viestipisteiden ja turvapäälliköiden matkapuhelimet

- VIRVE-puhelimien käyttäjät

- AT-merkkien telineet

- Varalähetyslippu (Valokenno lähetys)

- Mahdollinen hinaukseen pystyvä auto EK:n lähtöön


3. Luvat:

- Kilpailunjärjestäjä ry toimittaa EK - järjestäjälle kaikki luvat


4. Tiedottaminen:

- Toimitsija ei saa antaa mahdollisista onnettomuuksista tai muista kilpailun kulkuun vaikuttavista tekijöistä tietoa muille kuin kilpailun johdolle ja viranomaisille

Erikoiskokeen henkilöstön on oltava paikalla viim. 30min. ennen sulkuajan alkamista. EK:n on oltava toimintavalmiina sulkuajan alkaessa, viestiyhteydet ja AT-asemat toiminnassa ja sulkusiimat ja sulut paikoillaan. Kylmiin siimoihin on asetettava talokirjeet! EK-järjestäjän pitää saattaa välittömästi kilpailun jälkeen erikoiskokeena ajettu tie siihen kuntoon, että siviililiikenne voidaan päästää tielle turvallisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää lähtöpaikkaan ja risteysalueisiin. Varatkaa siis lapio(t) mukaanne.


Turvallisuussuunnitelma

1. Yleistä

Kilpailun järjestäjä laatii erikoiskokeen viitoitusohjeet jotka toimivat erikoiskokeen turvallisuussuunnitelmina.


2. EVA-henkilöstö ja ajoneuvot

Kilpailun järjestäjän toimesta on hankittu EVA-auto jokaisen erikoiskokeen lähtöön ja EVA – auton sijoitus on merkitty viitoitusohjeisiin. Satelliittiambulanssit päivystävät erikoiskokeiden lähtöjen välittömässä läheisyydessä.


3. Sammutus, raivaus ja hinaus

Palo-/raivausauto miehistöineen hälytetään tarvittaessa kilpailun johtokeskuksen kautta onnettomuuspaikalle.


4. Toiminta-aika

Pelastustoiminnoista vastaavien henkilöiden on oltava paikoillaan toimintavalmiina viimeistään 30 min ennen sulkuajan alkamista. Pelastusautot poistuvat EK:lta purkuauton perässä, kun johtokeskus antaa purkuluvan. Järjestys: purkuauto (mikäli kilpailussa käytetään erillistä purkuautoa), turvapäällikkö, ensivasteauto. Yleinen ajoneuvoliikenne erikoiskokeella käytettynä olleella osuudella sallitaan vasta kun nämä em. ajoneuvot ovat sen tarkistaneet ja saapuneet EK:n maaliin. Huomioitavaa! Erikoiskokeen EA-, sammutus-, raivaus- ja hinaustoiminnoista vastaavat henkilöt toimivat EK:n päällikön ja EK:n turvallisuuspäällikön alaisuudessa.


Viestiyhteydet

Kilpailunjärjestäjä ry järjestää jokaiselle EK:lle VIRVE-puhelimet:

• EK:n lähtöön EK-päällikkö

• EK:n turvapäällikkö

• EK päällikkö 2

• mahdollinen väliturvapiste


EK:n järjestäjä hankkii lähtöön, turvapäällikölle ja maaliin sekä erikseen sovittaviin välipisteisiin matkapuhelimen.

EK:n järjestäjä suunnittelee ja toteuttaa EK:n sisäisen viestityksen käyttäen GSM, VHF/UHF- tai LA-puhelimia. Sisäisen viestityksen avulla voidaan heti paikallistaa EK:lla tapahtuvat häiriöt ja sillä voidaan seurata kilpailijoiden etenemistä.

Tiekirjaan merkityissä paikoissa asetetaan viestipisteen merkki tien oikeaan laitaan viestipisteen kohdalle. Viestipisteen merkkejä toimitetaan muiden EK-merkkien mukana tarvittava määrä.

Johtokeskus Kilpailunjohtaja, turvajohtaja ja turvapäällikkö johtavat ja seuraavat kilpailun kulkua johto-keskuksesta käsin. Kaikki kilpailun kulun ja turvallisuuden kannalta huomioitavat asiat on ilmoitettava välittömästi johtokeskukseen ENSISIJAISESTI EK-päällikön tai hänen estyessä EK-päällikkö 2 toimesta.

Onnettomuustapauksissa johtokeskus johtaa toimintaa ja antaa ohjeet kilpailun jatkamisesta.