Ero sivun ”Erikoiskokeen järjestäminen” versioiden välillä

Kohteesta AKK Wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Materiaali)
Rivi 83: Rivi 83:
 
- [[Asukaskirje]]et
 
- [[Asukaskirje]]et
  
- [[Viitoitusohje]]et
+
- [[Viitoitusohje (ralli)]]eet
  
 
- Erikoiskokeesta kartta
 
- Erikoiskokeesta kartta
Rivi 98: Rivi 98:
  
 
- lisämääräyspohjat valmiiksi täytettynä (EK:n muuttaminen siirtymäksi, siirtyminen vaihtoehtoiselle tiekirjalle ja ”blanko”, joka voidaan täyttää tarvittaessa)
 
- lisämääräyspohjat valmiiksi täytettynä (EK:n muuttaminen siirtymäksi, siirtyminen vaihtoehtoiselle tiekirjalle ja ”blanko”, joka voidaan täyttää tarvittaessa)
 
 
  
 
== EK:n purku ==
 
== EK:n purku ==
  
 
Turvallisuuden kannalta tärkein asia on, että kaikki EK:lla tietävät miten EK puretaan. Helpoin tapa on tehdä järjestyksenvalvojan toimintaohje, mikä sisältää myös EK:n purkamisen ohjeet. Tämän vuoksi kilpailun järjestäjän täytyy ennakkoon miettiä myös tämä osa-alue valmiiksi.
 
Turvallisuuden kannalta tärkein asia on, että kaikki EK:lla tietävät miten EK puretaan. Helpoin tapa on tehdä järjestyksenvalvojan toimintaohje, mikä sisältää myös EK:n purkamisen ohjeet. Tämän vuoksi kilpailun järjestäjän täytyy ennakkoon miettiä myös tämä osa-alue valmiiksi.

Versio 23. huhtikuuta 2018 kello 15.26

Erikoiskokeiden järjestämisessä on aina paljon erilaisuuksia erikoiskokeita järjestävien seurojen välillä. Kilpailun järjestäjän tulee paneutua huolella erikoiskokeiden järjestelyihin, jotta ne olisivat samanlaiset kilpailun jokaisella EK:lla. Vaatimusten nykyisin yhä kasvaessa tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota EK - järjestäjiin, heidän "ammattitaitonsa" ja henkilöstön riittävyyden takaamiseksi.


Sopimukset

Kilpailun järjestäjän ja erikoiskokeen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen sopimus EK:n järjestämisestä. Sopimukseen kirjataan molempien osapuolien vastuut ja toimitukset. Myös mahdolliset (taloudelliset) sanktiot sopimuksen noudattamatta jättämisestä on hyvä kirjata.


Koulutus

Jokaiselle EK - järjestäjälle sekä huolto/taukoalueen järjestäjälle on pidettävä koulutus- ja tutustumistilaisuus, jossa kerrotaan ja esitellään suorituspaikalla kilpailun kulun ja EK:n tai alueen hoidon kannalta tärkeät asiat epäselvyyksien välttämiseksi. Erityistä huomiota koulutuksessa tulee kiinnittää ajanottoon, AT-toimintoihin sekä tulosten välittämiseen erikoiskokeelta kilpailun tuloslaskentaan. Koulutustilaisuus ei korvaa kirjallista järjestämisohjetta, eikä järjestämisohje koulutustilaisuutta.


Materiaali

Erikoiskoejärjestäjille on hyvä laatia erikoiskokeen järjestämis- ja turvaohjeet, jossa kilpailun järjestäjä kertoo toimintatavat, joilla erikoiskoe järjestetään. Ohjeissa tulee olla eri toimintoja/toimihenkilöitä varten oma sivu/sivut, jotka EK-päällikkö voi helposti kopioida toimintaohjeiksi toimitsijoille. Järjestämis- ja turvallisuusohjeiden sisältö:

- Erikoiskokeen järjestämissopimus

- Erikoiskokeen järjestäjän velvollisuudet ja toimitukset

- Kilpailun järjestäjän velvollisuudet ja toimitukset

- Tieto voimassa olevista vakuutuksista

- Ohjeet kilpailusta tiedottamisesta

- Ohjeet myyntitoiminnasta erikoiskokeella

- Toimintaohjeet järjestyksenvalvoja/liikenteenohjaaja listojen, yhteystietolomakkeen yms. palautuksesta

- Tiedot käytettävissä olevista turvallisuusyksiköistä, viestiyhteyksistä, tulospalvelusta yms.

- Ohjeet liikenteen ja yleisön opastukseen

- Toimintaohjeet kilpailun jälkeen (lähtöalueet ja risteykset ajettavaan kuntoon, pöytäkirjojen palautus, kellojen ja muiden ajanottolaitteiden palautus, yms.)

- Saatot (miten toimitaan, kuka saattaa)

- Erikoiskokeen purku (miten toimitaan, kuka purkaa, mihin kalusto)

- EK:n kalusto (miten saadaan ja hoitaako kilpailun järjestäjä kaikki merkit, myös varamerkit)

- EK-päälliköiden toimintaohjeet, joissa annetaan ohjeet toiminnasta ennen kilpailua, kilpailupäivänä ennen sulkuaikaa, sulkuajan alettua, kilpailun jälkeen ja onnettomuustilanteissa

- EK:n turvapäällikön toimintaohjeet

- Tulo AT:n toimintaohjeet

- Lähtö AT:n toimintaohjeet

- Lähettäjän toimintaohjeet

- Viestipisteen toimintaohjeet

- Väliturvapisteen toimintaohjeet

- Järjestyksenvalvojan /liikenteenohjaajan toimintaohjeet (myös onnettomuustilanteet )

- Maalin toimintaohjeet

- Puskakellon toimintaohjeet

- Maali AT:n (stop) toimintaohjeet

- Erikoiskokeen viestin toimintaohjeet

- Ohjeet EK:n keskeyttämiselle, perumiselle ja siirtymänä ajamiselle

Lisäksi järjestämis- ja turvallisuusohjeiden liitteinä toimitetaan:

- Osallistujaluettelo/lehti

- Asukaskirjeet

- Viitoitusohje (ralli)eet

- Erikoiskokeesta kartta

- Aikakorttimallit täyttöohjeineen

- Kilpailun järjestäjän yhteystiedot

- EK-järjestäjän yhteystietolomake

- AT pöytäkirjat (toimitetaan yleensä EK:n kaluston mukana )

- Etuautojen aikataulu

- lisämääräyspohjat valmiiksi täytettynä (EK:n muuttaminen siirtymäksi, siirtyminen vaihtoehtoiselle tiekirjalle ja ”blanko”, joka voidaan täyttää tarvittaessa)

EK:n purku

Turvallisuuden kannalta tärkein asia on, että kaikki EK:lla tietävät miten EK puretaan. Helpoin tapa on tehdä järjestyksenvalvojan toimintaohje, mikä sisältää myös EK:n purkamisen ohjeet. Tämän vuoksi kilpailun järjestäjän täytyy ennakkoon miettiä myös tämä osa-alue valmiiksi.