Ero sivun ”Meluilmoitus (ralli)” versioiden välillä

Kohteesta AKK Wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
 
(4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä)
Rivi 1: Rivi 1:
 
Ympäristönsuojelulain [https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140527 (YSL 527/2014)] 118 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Näitä ovat mm. rakentaminen ja yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.
 
Ympäristönsuojelulain [https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140527 (YSL 527/2014)] 118 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Näitä ovat mm. rakentaminen ja yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.
  
Rallikilpailu tulkitaan tällaiseksi tapahtumaksi (kts. , jonka osalta ilmoitus tulee tehdä.
+
Rallikilpailu tulkitaan tällaiseksi tapahtumaksi, katso kohta: ELY-keskuksen Ympäristöasioiden asiakaspalvelu:n näkemys rallikilpailusta
  
  
Rivi 7: Rivi 7:
  
  
Kunnan (sen kunnan, minkä alueella toimitaan) ympäristönsuojeluosastolle
+
'''Kunnan (sen kunnan, minkä alueella toimitaan) ympäristönsuojeluosastolle'''
  
 
- Mikäli rallikilpailu järjestetään yhden kunnan alueella
 
- Mikäli rallikilpailu järjestetään yhden kunnan alueella
  
  
ELY-keskuksen (sen ELY-keskuksen, jonka alueella pääpaino tapahtumassa) ympäristönsuojeluosastolle  
+
'''ELY-keskuksen (sen ELY-keskuksen, jonka alueella pääpaino tapahtumassa) ympäristönsuojeluosastolle'''
  
 
- Mikäli rallikilpailu järjestetään usean kunnan alueella
 
- Mikäli rallikilpailu järjestetään usean kunnan alueella
  
  
Liitteksi reittikartta / kartat käytettävistä
+
Liitteeksi reittikartta / kartat joista käy ilmi:
  
 
- Erikoiskokeet
 
- Erikoiskokeet
Rivi 46: Rivi 46:
  
 
Yleisesti "asutuksen keskellä" kulkevat rallitapahtumat on nykyisellään tulkittu meluilmoituksen mukaiseksi toiminnaksi eli on syytä olettaa, että niiden melu on erityisen häiritsevää. Tarvittaessa tarveharkinnan tekee kunnan/kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen.
 
Yleisesti "asutuksen keskellä" kulkevat rallitapahtumat on nykyisellään tulkittu meluilmoituksen mukaiseksi toiminnaksi eli on syytä olettaa, että niiden melu on erityisen häiritsevää. Tarvittaessa tarveharkinnan tekee kunnan/kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen.
 +
 +
 +
 +
== Vinkit ==
 +
 +
 +
Rallikilpailun reittiä suunniteltaessa kannattaa lähestyä jo aikaisessa vaiheessa ELY-keskuksen, tai yhden kunnan alueella toimittaessa kunnan ympäristönsuojeluosastoa:
 +
 +
- Tehdä lausuntopyyntö käytettäviksi aiotuista erikoiskokeista / muista alueista
 +
 +
- ELY-keskus / Kunta vastaa lausunnolla, jossa on kilpailunjärjestäjän käyttöön jo ennakkotyön yhteyteen mahdollisia erityisehtoja jne. toimintaa kohtaan jotka ottaa huomioon
 +
 +
- Näin ollen varsinaisen lupahakemus-prosessin yhteydessä ei nouse mitään yllättävää esiin

Nykyinen versio 20. huhtikuuta 2018 kello 13.14

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 118 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Näitä ovat mm. rakentaminen ja yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Rallikilpailu tulkitaan tällaiseksi tapahtumaksi, katso kohta: ELY-keskuksen Ympäristöasioiden asiakaspalvelu:n näkemys rallikilpailusta


Meluilmoitus tehdään täyttämällä Ympäristökeskuksen ylläpitämä lomake ja tuo lomake toimitetaan


Kunnan (sen kunnan, minkä alueella toimitaan) ympäristönsuojeluosastolle

- Mikäli rallikilpailu järjestetään yhden kunnan alueella


ELY-keskuksen (sen ELY-keskuksen, jonka alueella pääpaino tapahtumassa) ympäristönsuojeluosastolle

- Mikäli rallikilpailu järjestetään usean kunnan alueella


Liitteeksi reittikartta / kartat joista käy ilmi:

- Erikoiskokeet

- Huoltoalue"Melulupa"

Ympäristöviranomainen vastaa ilmoitukseen päätöksellään, joka voi sisältää vaatimuksia / ehtoja toimintaa kohtaan.


ELY-keskuksen Ympäristöasioiden asiakaspalvelu:n näkemys rallikilpailusta

YSL 527/2014 lain osalta tärkeätä on tuo viimeinen lause, eli "jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää". Siinä siis verrataan tapahtuman melua sen häiritsevyyden kannalta lähinnä ihmisiin ja eläimiin (esim. asutusta tai lintuvesikosteikko tms. lähellä). Siinä todetaan myös melun häiritsevyydestä riittävän, että "on syytä olettaa".

Melua voidaan yleensä pitää erityisen häiritsevänä, jos se ylittää taustamelun tason tai jos melu on kapeakaistaista tai iskumaista (HE 84/1999). Erityinen häiritsevyys on tulkittava aina tapauskohtaisesti ottaen melutason ohjearvosääntelyn lisäksi huomioon muun muassa melun laatu, kesto, ajankohta, toistuvuus ja melulle altistuvien kohteiden etäisyys ja erityispiirteet (HE 84/1999).

Voitaisiin ehkä ajatella, että jos rallitapahtuma erikoiskokeineen järjestettäisiin niin kaukana asutuksesta esim. talvella, että tällaista häiritsevyyttä eli melulle mahdollisesti altistuvia kohteita ei olisi osoitettavissa, niin ei ko. ilmoitustakaan olisi tarvetta tehdä. Muilta osin (polttoaineet, öljyt, jätteet ym.) noudatettaisiin tällöin mm. ys- ja jätelakia sekä kunnallisia ympäristönsuojelumääräyksiä.

Missään ympäristölainsäädännössä ei siis sanota, että rallitapahtuma vaatii meluilmoituksen, vaan kyse on minkä hyvänsä tapahtuman tai toiminnan aiheutuvan melun mahdollisesta erityisestä häiritsevyydestä.

Yleisesti "asutuksen keskellä" kulkevat rallitapahtumat on nykyisellään tulkittu meluilmoituksen mukaiseksi toiminnaksi eli on syytä olettaa, että niiden melu on erityisen häiritsevää. Tarvittaessa tarveharkinnan tekee kunnan/kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen.


Vinkit

Rallikilpailun reittiä suunniteltaessa kannattaa lähestyä jo aikaisessa vaiheessa ELY-keskuksen, tai yhden kunnan alueella toimittaessa kunnan ympäristönsuojeluosastoa:

- Tehdä lausuntopyyntö käytettäviksi aiotuista erikoiskokeista / muista alueista

- ELY-keskus / Kunta vastaa lausunnolla, jossa on kilpailunjärjestäjän käyttöön jo ennakkotyön yhteyteen mahdollisia erityisehtoja jne. toimintaa kohtaan jotka ottaa huomioon

- Näin ollen varsinaisen lupahakemus-prosessin yhteydessä ei nouse mitään yllättävää esiin