Ero sivun ”Reitin suunnittelu (ralli)” versioiden välillä

Kohteesta AKK Wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Rivi 137: Rivi 137:
  
 
- Mahdollisuus järjestää puffetti ym. mahdollisia palveluita
 
- Mahdollisuus järjestää puffetti ym. mahdollisia palveluita
 +
 +
 +
 +
== Liikenteenohjaussuunnitelma ==
 +
 +
Sulkuluvassa (paikallisia eroja) saatetaan vaatia tekemään liikenteenohjaussuunnitelma joka toimitetaan ELY-keskukseen liikenne ja infrasruktuuriyksikköön, aluevastaavalle tarkastettavaksi. Kannattaa olla yhteydessä sulkuluvassa mainittuihin henkilöihin ja tiedustella mitä suunnitelman pitäisi sisältää.
 +
Samoin sulkuluvassa velvoitetaan ottamaan yhteyttä riittävän ajoissa Destian tiedotuspalveluun, liikennejärjestelyjen, sulkuajankohtien ym. vuoksi.

Versio 16. huhtikuuta 2018 kello 12.38

Reitin suunnitteluun vaikuttavia asioita:

- Kilpailun persoonallisuus

- Kilpailun arvo

- Viranomaisten asettamat vaatimukset

- Sääntökirjan asettamat vaatimukset (pituudet, erikoiskokeiden määrät, keskinopeudet ym.)

- Järjestelytoimikunnan "toiveet", lähtöaika- ja paikka, taukopaikka, maaliintuloaika ym.

- Kilpailun ajankohta

- Tiestön kunto

- Vapaa-ajan asutus

- Maatalous, elinkeino

- Muut alueella olevat tapahtumat

- Tien omistajat (hoitokunnat, ELY-keskuksen aluevastaavat, ym.)

- Mahdolliset huoltoalueet-/tankkauspaikat kilpailijoille

- Julkisuus, markkinointi (yhteistyökumppanit)

- Budjetti

- Kilpailijoiden turvallisuus

- Tiestön käyttö muissa autourheilutapahtumissa (aluevalvoja)

- ELY-keskuksen/kunnan ympäristönsuojelun osoittamat mahdolliset rajoitteet (pohjavesialueet, luonnonsuojelualueet ym)


Erikoiskokeet

Erikoiskokeita suunnitellessa huomioitavia asioita

- Ensimmäinen EK "helpohko" (näyttää merkintälinjan). Samalla saadaan kilpailijoiden välisiä nopeuseroja selville

- EK voi sisältää erityyppisiä teitä (rytmin vaihdokset)

- Yhdenmukainen merkintälinja

- Keskinopeudet (ei alenneta nopeutta ”keinottelulla”)

- Tiestön kestävyys (pienillä teillä riittävän kestävä pintakerros)

- Asema-alueet

- Kaluston sijoitus mahdollisuus

- Aikatarkastusasemat tasaiselle

- Lähtö AT (mahdollisuus käännyttää kilpailijat)

- Lähtö AT:n etäisyys isosta tiestä (mahdollinen EK:n keskeytys)

- Liikennöinti (yleisö, yleisön pysäköinti, VIP-vieraat)

- Mahdollinen VIP-vieraiden tilaisuus (tilaa tilaisuutta varten)

- Mihin tulee yleisöä paljon (järjestyksenvalvojia)

- Erikoiskokeiden maalien sijoittelu (suora tieosuus ja selkeä näkymäalue)

- Viestiliikenteen ja tulospalvelun toimivuus (mobiiliverkon kuuluvuus)


Siirtymät

Siirtymiä ja niiden ajoaikoja suunnitellessa huomioitavia asioita:

- Taajamat; liikennemäärät, mahdolliset ruuhkat, liikennevalot

- Nopeusrajoitukset

- Liikenteelliset hankalat risteykset

- Valta-, kanta- ja muut ”isot” tiet

- Huoltokiellot (varattava aikaa mahdollisille renkaanvaihdoille tms.)

- Huoltoasemat -/ tankkausalueet joilla suoritetaan tankkaukset


Huoltoalueet

Kilpailun järjestäjä voi mahdollisuuksien mukaan järjestää huoltoalueita. Huoltoalueiden käyttäminen on perusteltua, koska ne helpottavat huoltoautojen liikennöintiä. Mikäli päätetään käyttää huoltoalueita, on huomioitava, että

- Tila on riittävän suuri (mahdollisesti käydään useampaan kertaan)

- Maastossa on opastus, tiekirjassa selkeä piirros alueesta

- Kilpailunjärjestäjän on hankittava lupa alueen käyttöön

Huoltoalueiden käyttö toisaalta mahdollistaa useamman siirtymän ajamisen huoltokiellolla ja toisaalta olosuhteiden pakottaessa huoltokieltoihin, mahdollistaa huoltamisen erikoiskokeiden välissä.


Huoltokielto

Järjestäjä voi rajoittaa kilpailussa suoritettavaa huoltoa huoltokielloin. Perusteita huoltokiellon määräämiseksi ovat mm:

- Liikenteelliset seikat; siirtymä on kapea tai erityisen vilkasliikenteinen tai samaa siirtymää ajetaan edestakaisin

- Huoltopaikkoja ei ole riittävästi, jolloin kilpailijoiden tasapuolisuus kärsii huomattavasti

- Viranomaisten määräykset

- Tienvarsiasukkaiden toiveet/ehdot

- Huolto ei voi liikennesääntöjä noudattaen ja liikenteen huomioiden ehtiä paikalle

Mikäli huoltokieltoalueita käytetään, ne on merkittävä reittikarttaan ja tiekirjaan.


Taukopaikka

Kilpailussa ei ole pakko pitää taukoa. Kuitenkin kansallisesta kilpailusta aina ralli SM kilpailuun asti on tauon pitäminen suositeltavaa, sillä se helpottaa kilpailun läpiviemistä aikataulussa. Jokaisessa kilpailussa tulee kilpailijoiden keskeytyksiä, joitain erikoiskokeita saatetaan joutua keskeyttämään tienvarsiasukkaiden kotiin saattamiseksi jne., jolloin kilpailijoiden lähtöväli erikoiskokeille pitenee. Tauolla voidaan tiivistää aikataulu takaisin yhden minuutin lähtöväliin mahdollisuuksien mukaan. Mikäli tauko päätetään pitää, on huomioitava:

- Riittävän tilava alue, jolle mahtuu kerrallaan koko se kilpailijamäärä huoltoautoineen, joka kilpailun aikataulun mukaan on kerrallaan tauolla

- Alueelle on oltava useampi kulkureitti, jotta liikennöinti saadaan sujuvaksi

- Alueen lähistöllä on oltava pysäköintitilaa medialle, yleisölle jne.

- Sähkö- ja puhelinyhteys tulospalvelua varten

- Mahdollisuus järjestää puffetti ym. mahdollisia palveluita


Liikenteenohjaussuunnitelma

Sulkuluvassa (paikallisia eroja) saatetaan vaatia tekemään liikenteenohjaussuunnitelma joka toimitetaan ELY-keskukseen liikenne ja infrasruktuuriyksikköön, aluevastaavalle tarkastettavaksi. Kannattaa olla yhteydessä sulkuluvassa mainittuihin henkilöihin ja tiedustella mitä suunnitelman pitäisi sisältää. Samoin sulkuluvassa velvoitetaan ottamaan yhteyttä riittävän ajoissa Destian tiedotuspalveluun, liikennejärjestelyjen, sulkuajankohtien ym. vuoksi.