Sulkulupa (ralli)

Kohteesta AKK Wiki
Versio hetkellä 20. huhtikuuta 2018 kello 10.20 – tehnyt Toni Mäkinen (keskustelu | muokkaukset)
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kaikilta käytettäviltä teiltä on oltava tienomistajan lupa tienkäyttöön. Tienomistajia ovat mm.


- Yksityiset tienomistajat (tiekunnat joita tienhoitokunta ja/tai toimitsijamies hallinnoi)

- Kaupungit ja kunnat

- Suomen valtio, joita paikalliset ELY-keskukset hallinnoivat Liikenneviraston määrittämin ohjeistuksin


Lupien myöntäjiin tulee olla yhteydessä riittävän ajoissa ennen kilpailua.


- Yleisillä, ns. valtion teillä luvan tien erikoiskäyttöön antaa liikenne ja infrastruktuurit ELY - keskuksissa.


Käytännössä ELY-keskus antaa lausunnon tien erikoiskäytöstä tapahtumaan (ralli), lausunnon edellytyksenä voi olla ELY-keskuksesta riippuen kuntoonpanosopimus (ralli) alueurakasta vastaavan urakoitsijan (Destia, YIT jne.) kanssa, joka sisältää hinnaston jonka mukaisesti tie kunnostetaan tapahtuman jälkeen.


Poliisi on lupaviranomainen, joka antaa aina luvan tien sulkemiseen (Tieliikenneasetus 625/2010 mukaisesti.

Nopeuskilpailuja henkilöautoille ja moottoripyörille saa järjestää vain suljetulla tiellä. Tien sulkemiseen tarvitaan lupa, jonka myöntää asemakaavan mukaiselle liikenneväylälle kunnanhallitus. Muutoin luvan myöntää se poliisilaitos, jonka toimialueella ajoreitti tai sen pääosa sijaitsee. Lupaviranomaisen on ennen luvan myöntämistä kuultava asianomaista tienpitäjää.

.


- Asema- ja rakennuskaava alueella ajettavilta osuuksilta täytyy olla kaupungin tai kunnallishallinnon lupa tienkäyttöön

- Erikoiskokeina ja siirtymänä ajettavilta yksityistieosuuksilta lupa haetaan tienhoitokunnalta. Yksityisteitä varten tehdään tienkäyttösopimus, josta ilmenee mm. korvausehdotus tienkäytöstä ja jossa sovitaan tien kunnostustapa kilpailun jälkeen.

- Tienkäyttösopimus tehdään kolmena alkuperäisenä kappaleena: yksi molemmille osapuolille ja kolmas liitetään sulkulupa-anomukseen. Sopimusta tehtäessä on varmistettava, että allekirjoittajilla (2 kpl) on oikeus myöntää lupa kyseisen tien käyttöön. (poikkeuksena, yksityisteillä voi toimitsijamies (esim. tieisännöitsijä) yksin myöntää luvan tienkäytölle)

- Jäällä ajettavalla reitillä on oltava lupa vesialueen omistajalta tai haltijalta (käytännössä usein kalastuksen hoitokunta)

Koska poliisilaitoksen on ennen luvan myöntämistä tarvittaessa kuultava asianomaisia tienpitäjiä, on hyvä liittää kaikki mahdolliset tienkäyttöluvat sulkulupa-anomukseen käsittelyn nopeuttamiseksi. Sulkulupa


Sulkulupa

Sulkulupa anotaan poliisilaitokselta, jonka toimialueella valtaosa kilpailun reitistä kulkee. Sulkulupa-anomus laaditaan niin, että anomuksen selostusosasta selviää seuraavat asiat:


- Käytettäväksi aiottujen tieosuuksien omistaja


- Käytettäväksi aiottujen tieosuuksien nimet, pituus ja sulkuaika


- Liikenne ja infrastruktuurin (ELY - keskuksen) teiden nimet numerot sekä onko kysymyksessä valta-, kanta-, maan- tai paikallistie


Sulkulupa-anomukseen liitetään reittikartta ja käytettävänä aiottujen yksityisteiden tienkäyttösopimukset sekä vastuuvakuutustodistus. Lupahakemus lähetetään poliisilaitokselle, joka pyytää tarvittavat lausunnot ELY-keskukselta.


Valtiontiet / Maantiet / Seutu- ja yhdystiet

Yksityistiet / Yksityiset tiet