Sulkulupa (ralli)

Kohteesta AKK Wiki
Versio hetkellä 3. syyskuuta 2020 kello 12.50 – tehnyt Toni Mäkinen (keskustelu | muokkaukset) (Tien tilapäinen sulkeminen)
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kaikilta käytettäviltä teiltä on oltava tienpitäjän lupa tienkäyttöön. Tienpitäjiä ovat mm.


- Yksityiset tienomistajat (tiekunnat joita tienhoitokunta ja/tai toimitsijamies (esim. tieisännöitsijä) hallinnoi)

- Kaupungit ja kunnat (Asema- ja rakennuskaava alueella ajettavilta osuuksilta täytyy olla kaupungin tai kunnallishallinnon lupa tienkäyttöön)

- Suomen valtio, joita paikalliset ELY-keskukset hallinnoivat Liikenneviraston määrittämin ohjeistuksin

- Jäällä ajettavalla reitillä on oltava lupa vesialueen omistajalta tai haltijalta (käytännössä usein kalastuksen hoitokunta)


Lupien myöntäjiin tulee olla yhteydessä riittävän ajoissa ennen kilpailua.


Tien tilapäinen sulkeminen

10.8.2018/729 Tieliikennelaki 187 §

Tien tilapäisestä sulkemisesta päättää se, jolla on oikeus asettaa liikenteenohjauslaite. Kiireellisessä tapauksessa tien voi sulkea tilapäisesti liikenteenvalvoja tai pelastusviranomainen.

Nopeuskilpailun moottorikäyttöisille ajoneuvoille saa järjestää vain suljetulla tiellä. Tien tilapäistä sulkemista koskeva päätös on lähetettävä viipymättä poliisille tiedoksi.

Sulkulupahakemus

Sulkulupaa haetaan poliisilaitokselta, jonka toimialueella valtaosa kilpailun reitistä kulkee. Sulkulupahakemus laaditaan niin, että hakemuksen selostusosasta selviää seuraavat asiat:


- Käytettäväksi aiottujen tieosuuksien nimet, pituus ja sulkuaika

- Käytettäväksi aiottujen tieosuuksien omistaja

- Liikenne ja infrastruktuurin (ELY - keskuksen) teiden nimet numerot sekä onko kysymyksessä valta-, kanta-, maan- tai paikallistie


Sulkulupahakemukseen liitetään:


- Reittikartta

- Käytettävänä aiottujen yksityisteiden tienkäyttösopimukset

- Vastuuvakuutustodistus (AKK:n kilpailuluvan myötä)

- Ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen tilapäisestä melusta ja tärinästä päätös (Kunta, jos yhden kunnan alueella / ELY-keskus, jos usean kunnan alueella)

- Tilapäisiksi liikenteenohjaaja (ralli) nimettävät / haettavat toimitsijat (nimi / hetu)


Lupahakemus lähetetään poliisilaitokselle, joka pyytää tarvittavat tienkäyttö lausunnot ELY-keskukselta.

Valtiontiet / Maantiet / Seutu- ja yhdystiet

Yleisillä, ns. valtionteillä luvan tien erikoiskäyttöön antaa liikenne ja infrastruktuurit ELY - keskuksissa.


Käytännössä ELY-keskus antaa lausunnon tien erikoiskäytöstä tapahtumaan (esim. rallikilpailu), lausunnon edellytyksenä voi olla ELY-keskuksesta riippuen kuntoonpanosopimus (ralli) alueurakasta vastaavan urakoitsijan (Destia, YIT jne.) kanssa, joka sisältää hinnaston jonka mukaisesti tie kunnostetaan tapahtuman jälkeen urakoitsijan toimesta.

Nykyisen Liikenneviraston 3/2017 "Tapahtumat ja maantiet" ohjeistuksen mukaan, poliisiviranomainen kysyy lausunnon ELY-keskukselta tapahtumien, kuten rallikilpailun osalta.


On kuitenkin suositeltavaa, että rallikilpailun järjestäjä on hyvissä ajoin ennen tapahtumansa lupahakemusten toteuttamista yhteydessä siihen ELY-keskukseen, jonka hallinnoimalle tieosuudelle on suunnittelemassa rallikilpailua. On myös suositeltaa sopia tapaaminen, jossa järjestäjä/luvanhakija esittelee suunnittelemat tieosuutensa, aiotut aikataulut ja jonka johdosta ELY-keskus voi tutustua kohdistuuko ko. tieosuuksille perusparannus- tai muita kunnostushankkeita.

Yksityistiet / Yksityiset tiet

Yksityisillä teillä, tulee tienkäyttämisestä solmia kirjallinen tienkäyttösopimus (ralli) kolmena kappaleena (yksi kummallekin osapuolelle, yksi lupahakemuksen liitteeksi) jossa on selkeästi määritelty:


- Käytettävä tieosuus / kunta jonka alueella tie sijaitsee

- Koska tienkäyttösopimusta noudatetaan / rallikilpailu järjestetään

- Sopimusosapuolet (Tiekunta ja luvanhakija/käyttöoikeuden saaja/kilpailunjärjestäjä)

- Mitä on sovittu korvauksesta


HUOM. Mikäli tiekunnassa ei ole valittu toimitsijamiestä, tarvitaan tienkäyttösopimukseen kaksi tienhoitokunnan edustajan allekirjoitusta (pj / jäsen). Ainoastaan toimitsijamies, tiekunnan mandaatilla voi solmia sopimuksen itsenäisesti (yhdellä allekirjoituksella).

Tieisännöitsijä voi toimia toimitsijamiehenä jos tiekunta on näin päättänyt kokouksessa.


Huomioikaa myös, että siirtyminä käytettävien yksityisteiden kanssa on hyvä neuvotella myös tienkäyttösopimukset.