Tiekirja (ralli)

Kohteesta AKK Wiki
Versio hetkellä 8. marraskuuta 2018 kello 10.21 – tehnyt Toni Mäkinen (keskustelu | muokkaukset)
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tiekirjassa määritetään kilpailussa käytettävä reitti, aikatarkastusasemat, erikoiskokeet sekä mahdolliset tauot. Tiekirjan tulee palvella kilpailijoita antamalla heille kilpailun suorittamista helpottavia tietoja ja samalla lisätä heidän turvallisuuttaan. Sen tulee olla selkeä ja kilpailun aikana helppo käyttää (myös pimeän aikaan käytävissä kilpailuissa). Myös tiekirjan kestävyyteen käytössä tulee kiinnittää huomiota; sivuja tulee pystyä kääntämään 180 astetta sivujen irtoamatta.

Sarjakilpailuiden ulkopuolisissa rallikilpailuissa tiekirja tulee toteuttaa vähintää erikoiskokeiden osalta.


Tiekirjaa koskevat määräykset säännöissä:


Tiekirjan alussa / ensimmäisillä sivuilla on oltava seuraavat tiedot:

- Kilpailutoimiston ja kilpailijoiden yhdyshenkilön yhteystiedot

- Valtakunnalliset ja paikalliset sekä kilpailun hälytysnumerot

- Hinauspalvelut

- Selvitys tankkauspaikoista

- Kilpailun aikataulu (sulkuajat, pituudet, ensimmäisen kilpailijan ihanneajat, tauot sekä erikoiskokeista vastaavien yhdistysten nimet)

- Tiekirjassa esiintyvät, poikkeavat reitti- tai suunnistusmerkit

- Erikoiskokeiden turvallisuudesta vastaavien puhelinnumerot (EK-turvapäällikkö (ralli))

- Tiekirjan sivut tulee numeroida juoksevasti

- Yhdellä sivulla saa olla enintään kahdeksan (8) ruuturiviä. Nämä rivit tulee numeroida juoksevasti ylhäältä alaspäin

- Erikoiskokeella olevat vaara-, huomio-, sekä kaikki EK:lla olevat kääntymisen, suoraan ajamisen ja ohituspaikan kohdemerkit

- Erikoiskokeen viestipisteet

- Pitkillä erikoiskokeilla sijaitsevat väliturvapisteet merkkiä selventävine piirroksineen

- Erikoiskokeen maali on piirrettävä maalin ennakkomerkiltä (keltaiselta ruutulipulta) alkaen aina toiselle lähestymismerkille asti

- Ennakkotutustuttavien kilpailuiden tiekirjassa selvitys nopeusrajoituksista erikoiskokeella

- Ajo-ohje sarakkeeseen tulee käytettävä ajoreitti vahvemmalla viivalla ja kulkusuunnan jatkuminen viivan päässä nuolenkärjellä

- Pakollista pysähtymistä, etuajo-oikeutettua tietä tai muuta erityistä huomiota vaativat liikennemerkit on merkittävä

- Suunnistusta helpottavat tienviitat, taajamamerkit, tienumerot yms. merkitään reittimerkki sarakkeeseen.

- Nopeusrajoitus- ja tienumeromerkit tulee merkitä reittimerkki-sarakkeeseen mikäli niillä on suunnistuksellista merkitystä. Erikoiskokeelta poistuttaessa ja “päätielle” saavuttaessa on nopeusrajoitus merkittävä katkoviivalla mikäli sitä ei ole nopeusrajoitusmerkkinä maastossa nähtävissä.

- Huoltokieltorajoitusta tai -kieltoa osoittavat tiedot tulee merkitä selkeäsi tiekirjaan


Tiekirjan piirrosten tulee vastata tien muotoja maastossa. Tarvittaessa yhteen piirrokseen voidaan käyttää kaksi ruutua, jotta piirroksesta saadaan riittävän selkeä ja maastoa mahdollisimman todenmukaisesti kuvaava (erityistä huomioita tulee kiinnittää esim. erikoiskokeiden maali-alueiden piirroksiin ja tarkkuuteen). Piirroksissa voidaan käyttää myös selventäviä piirroksia kuten rakennuksia, yksittäisiä puita, isoja kiviä yms. Erikoiskokeita koskevat sivut tulee erottua muista sivuista joko erivärisenä paperina tai paksulla viivalla rajaten. Jokainen erikoiskoe tai siirtymäosuus alkaa aina uudelta sivulta. Lähtö-, tauko- ja maalialueista on oltava selventävät piirrokset. Mikäli nämä piirrokset ovat omalla sivullaan, on ne myös numeroitava juoksevasti.


Tiekirjan toteuttaminen

Tiekirja on nykyisellään helpoin toteuttaa käyttämässä MS Excel - taulukkolaskentaohjelmaa.
Vinkit:

- Erikoiskokeen tien muodon tekemisessä voi hyödyntää erilaisten karttasivustojen (esim. Google Maps) satelliittikuvia

- Tiekirjan fyysiselle koolle ei ole asetettu vaatimuksia, kilpailijat pitävät mahdollisesti pienemmästä A5 koosta mutta voidaan toteuttaa myös A4 - kokoisena mikäli se on järjestäjälle helpompi toteuttaa