Ero sivun ”Turvallisuussuunnitelma (ralli)” versioiden välillä

Kohteesta AKK Wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Hyvä Ystävä – kirjeet eli tienvarsiasukkaille jaetut tiedotteet)
 
(6 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä)
Rivi 7: Rivi 7:
  
  
 +
Katso mitä [https://www.autourheilu.fi/site/assets/files/1930/rallinsk.pdf#page=13 säännöt] määräävät turvallisuussuunnitelmalle.
  
  
  
== Turvallisuussuunnitelman sisällys =
+
== Turvallisuussuunnitelman sisällys ==
  
 
=== Yleistä ===
 
=== Yleistä ===
Rivi 24: Rivi 25:
 
==== Kilpailun aikataulu ====
 
==== Kilpailun aikataulu ====
  
=== Kilpailutapahtumn turvallisuus ===
+
=== Kilpailutapahtun turvallisuus ===
  
 
==== Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ====
 
==== Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ====
Rivi 58: Rivi 59:
 
==== Onnettomuuksien selvitysryhmä ====
 
==== Onnettomuuksien selvitysryhmä ====
  
 +
=== Liitteet ===
  
 +
==== Kilpailun puhelinluettelo ====
  
 +
==== Kilpailun pelastusyksiköt ====
  
== Näin laadit turvallisuussuunnitelman ==
+
==== Viestikaavio ====
 +
 
 +
==== Reittikartta ====
 +
 
 +
==== Etuautojen aikataulu ====
 +
 
 +
==== Erikoiskokeen järjestämis- ja turvallisuusohje ====
 +
 
 +
==== Karttapiirrokset erikoiskoejärjestelyistä ja erikoiskokeiden vastuuhenkilöt ====
 +
 
 +
==== Satelliittiambulanssien sijoitus ja erikoiskokeiden pelastusreitit ====
 +
 
 +
==== Erikoiskokeiden viitoitusohjeet ====
 +
 
 +
[[Viitoitusohje (ralli)]]
 +
 
 +
==== Turvallisuustiedote viranomaisille ====
 +
 
 +
==== Hyvä Ystävä – kirjeet eli tienvarsiasukkaille jaetut tiedotteet ====
 +
 
 +
[[Asukaskirje]]
 +
 
 +
====  Liikenteenohjaussuunnitelma ====
 +
 
 +
==== Suunnitelma suuronnettomuuden varalta ====
 +
 
 +
==== Viranomaisten kuittaukset turvasuunnitelman/turvallisuustiedotteen tiedoksisaannista ====
 +
 
 +
 
 +
 
 +
= Näin laadit turvallisuussuunnitelman =
  
 
Keskity kuvaamaan turvallisuussuunnitelmaan juuri kyseessä olevan tapahtuman toteutusta, vaaroja ja turvallisuustoimenpiteitä. Turvallisuusasiakirjan sisältö on määritetty ns. turvallisuusasiakirja-asetuksessa (Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta 1110/2011).
 
Keskity kuvaamaan turvallisuussuunnitelmaan juuri kyseessä olevan tapahtuman toteutusta, vaaroja ja turvallisuustoimenpiteitä. Turvallisuusasiakirjan sisältö on määritetty ns. turvallisuusasiakirja-asetuksessa (Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta 1110/2011).
Rivi 98: Rivi 132:
  
  
== Näin hyödynnät turvallisuussuunnitelmaa ==
+
= Näin hyödynnät turvallisuussuunnitelmaa =
  
  

Nykyinen versio 5. joulukuuta 2018 kello 11.28

Rallissa turvallisuussuunnitelma toimii viranomaisen edyllyttämänä tapahtuman turvallisuusasiakirjana, johon kerätään kaikki oleellinen turvallisuuteen tähtäävä tieto.


Turvallisuussuunnitelma on kilpailunjärjestäjän kirjallinen kuvaus siitä, miten tapahtuman turvallisuus on järjestetty. Turvallisuussuunnitelmassa kuvataan tapahtumaan liittyvät vaarat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi ja hätätilanteisiin varautumiseksi.

Turvallisuussuunnitelma kokoaa yhteen tapahtumaan liittyvät turvallisuusasiat ja auttaa järjestäjää turvallisuuden jatkuvassa parantamisessa. Turvallisuussuunnitelma on ensisijaisesti järjestäjän oma työkalu – ei viranomaisia varten tehty dokumentti.


Katso mitä säännöt määräävät turvallisuussuunnitelmalle.


Sisällysluettelo

Turvallisuussuunnitelman sisällys

Yleistä

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

Kilpailutapahtuma

Kilpailun yleistiedot

Kilpailun organisaatio

Kilpailun aikataulu

Kilpailutapahtun turvallisuus

Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

Toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa

Riskianalyysi

Tavoitteet

Missä onnettomuus voi tapahtua

Riskianalyysin toteutus

Kilpailun turvallisuussuunnitelma

Turvallisuusorganisaation tehtävät

Johtokeskus

Viestiyhteydet

Turva-autot

Pelastustoiminta

Erikoiskokeiden turvallisuusjärjestelyt

Huoltoalueen turvallisuusjärjestelyt

Tankkaus

Onnettomuuksien selvitysryhmä

Liitteet

Kilpailun puhelinluettelo

Kilpailun pelastusyksiköt

Viestikaavio

Reittikartta

Etuautojen aikataulu

Erikoiskokeen järjestämis- ja turvallisuusohje

Karttapiirrokset erikoiskoejärjestelyistä ja erikoiskokeiden vastuuhenkilöt

Satelliittiambulanssien sijoitus ja erikoiskokeiden pelastusreitit

Erikoiskokeiden viitoitusohjeet

Viitoitusohje (ralli)

Turvallisuustiedote viranomaisille

Hyvä Ystävä – kirjeet eli tienvarsiasukkaille jaetut tiedotteet

Asukaskirje

Liikenteenohjaussuunnitelma

Suunnitelma suuronnettomuuden varalta

Viranomaisten kuittaukset turvasuunnitelman/turvallisuustiedotteen tiedoksisaannista

Näin laadit turvallisuussuunnitelman

Keskity kuvaamaan turvallisuussuunnitelmaan juuri kyseessä olevan tapahtuman toteutusta, vaaroja ja turvallisuustoimenpiteitä. Turvallisuusasiakirjan sisältö on määritetty ns. turvallisuusasiakirja-asetuksessa (Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta 1110/2011).

Turvallisuussuunnitelman ei tarvitse olla turhan pitkä, kunhan siinä kuvataan asiat, jotka ovat tärkeitä kyseessä olevan tapahtuman turvallisuuden kannalta. Laajasta, vaativasta tai riskialttiista tapahtumasta pitää laatia yksityiskohtaisempi ja kattavampi turvallisuussuunnitelma kuin yksinkertaisesta tapahtumasta.

Kaikille asiakirjan sisältämille kohteille yhteisistä turvallisuusasioista riittää yksi kuvaus, kunhan sitä täydennetään tarpeen mukaan kunkin kohteen erityispiirteillä. Voit tarvittaessa yhdistää turvallissuunnitelman muihin turvallisuusdokumentteihin, esimerkiksi pelastussuunnitelmaan, valmiussuunnitelmaan tai muuhun vastaavaan turvallisuusasiakirjaan.

Turvallisuussuunnitelma voi myös koostua monesta erillisestä tiedostosta tai liitteestä, eli kaikkia tietoja ei tarvitse koota yhteen tiedostoon. Voit tarvittaessa laatia turvallisuussuunnitelmanyhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Turvallisuussuunnitelman laatiminen on opettavainen prosessi. Pidä turvallisuusasiakirja ajan tasalla.

Voit käyttää päivityksessä apuna esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

- Mitä tapaturmia, onnettomuuksia tai läheltä piti –tilanteita viime vuoden aikana on tapahtunut?

- Onko onnettomuuskirjanpito ajan tasalla?

- Miten turvallisuustilanne on vuoden aikana muuttunut?

- Miten tapahtuma, suorituspaikat, laitteet tai henkilöstö ovat muuttuneet?

- Millaisia muutoksia kilpailijoissa, katsojissa tai muussa toimintaympäristössä on tapahtunut?

- Ovatko tiedot vaaroista ajan tasalla?

- Mitä toimenpiteitä vaarojen poistamiseksi on vuoden aikana toteutettu?

- Ovatko katsojille annettavat ohjeet, opasteet ja varoitukset ajan tasalla?

- Mitä ovat tärkeimmät toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi seuraavan vuoden aikana?

- Onko turvallisuussuunnitelma kokonaisuutena ajan tasalla?


Näin hyödynnät turvallisuussuunnitelmaa

Turvallisuussuunnitelman pitää olla valmiina ennen tapahtuman alkamista.

Tapahtuman käytännön toteutuksen pitää vastata sitä, mitä turvallisuussuunnitelmassa on kuvattu. Pidä huoli siitä, että henkilökunta tuntee turvallisuussuunnitelman sisällön ja osaa toimia sen mukaan. Voit hyödyntää turvallisuussuunnitelmaa esim. uusien toimitsijoiden perehdyttämisessä, turvallisuuskoulutusten materiaalina, hätä- tai ongelmatilanteiden hoitamisessa, yhteistyössä muiden järjestelyihin osallistuvien ja viranomaisten kanssa.

Säilytä turvallisuussuunnitelma paikassa, jossa se on helposti henkilöstön saatavilla. Kertaa henkilöstön kanssa turvallisuussuunnitelman sisältö säännöllisesti. Käy turvallissuunnitelma läpi aina uusien toimitsijoiden perehdyttämisen yhteydessä. Henkilöstön turvallisuusosaamisen kannalta on tärkeää harjoitella käytännössä toimintaa erilaisissa hätätilanteissa.

Jos tapahtumaa toteuttamassa on useita eri järjestäjiä, päävastuullisen kilpailujärjestäjän on huolehdittava siitä, että koko tapahtuma on turvallinen.
Lähteenä käytetty Tukes:n Internet-sivuilla olevaa tietoa turvallisuusasiakirjasta.