Ero sivun ”Viranomaisluvat (ralli)” versioiden välillä

Kohteesta AKK Wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Teiden sulkuluvat)
(Ilmoitus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta)
Rivi 12: Rivi 12:
  
  
 +
[[Meluilmoitus (ralli)]]
  
 
== Kokoontumislain mukainen ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä ==
 
== Kokoontumislain mukainen ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä ==

Versio 20. huhtikuuta 2018 kello 13.18


Teiden sulkuluvat

Sulkulupa (ralli)

Ilmoitus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Rallikilpailun järjestäjän on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua aiheuttavasta tapahtumasta, jos melun on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille alueelliselle ympäristökeskukselle (ELY-keskus), jonka toimialueella melu pääasiallisesti ilmenee. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta. Ilmoituslomakkeen voi tulostaa AKK-Motorsportin materiaalipankista.


Meluilmoitus (ralli)

Kokoontumislain mukainen ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä

Poliisilaitokselle tehtävä ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä perustuu Kokoontumislakiin. Ilmoitus tehdään erikoiskokeista ja lähtö-, maali- sekä taukopaikasta sille poliisilaitokselle, jonka alueella valtaosa reitistä kulkee (sama poliisilaitos, joka käsittelee teiden sulkuluvat).

Yleisötilaisuuden järjestämisilmoituksen liitteeksi tarvitaan järjestyksenvalvoja/liikenteenohjaajalistat (sulkuhenkilölistat), reittikartta, kilpailun aikataulu ja kopio vakuutustodistuksesta sekä muut poliisilaitoksen mahdollisesti pyytämät asiakirjat kuten esim. turvasuunnitelma. Lisäksi siinä on mainittava AKK-Motorsportin Teoston ja Gramexin lupanumerot, mikäli aiotaan soittaa musiikkia (lupanumerot löytyvät materiaalipankista) Poliisi saattaa vaatia enemmän järjestyksenvalvojia, kuin heille esitetyissä listoissa on, jolloin määrätyistä liikenteenohjaajista (sulkuhenkilöistä) tulee väliaikaisia järjestyksenvalvojia ja näistä peritään määrätty maksu. Ilmoitus muuttuu päätökseksi, joten siinä saattaa olla myös ehtoja.


Opasteet ja väliaikaiset liikennemerkit

Kaikkia tilapäisiä opasteita ja liikennemerkkejä varten on tienpitäjältä haettava riittävän aikaisin (noin 1 kk ennen kilpailua) lupa merkkien pystytykseen. Luvan myöntää: - taajama-alueella kaupungin tai kunnan tekninen virasto - ns. valtionteillä ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuriyksikkö - yksityinen tienomistaja. esim. Nelostie Oy:ltä lupa Lahti - Helsinki moottoritien opasteille Lupa-anomukseen on liitettävä karttapiirros opasteiden ja merkkien sijoittelusta.


Reittikartan painolupa

Reittikartta (ralli)a varten täytyy hankkia painolupa. Reittikartat on varustettava tällä lupanumerolla. Mikäli reittikartta (ralli) aiotaan julkaista internetissä, täytyy julkaisuun hankkia myös erillinen lupa.


Ilmoitus kunnan terveystarkastajalle

Terveystarkastajalle täytyy tehdä ilmoitus elintarvikkeiden myynnistä. Lomake on määrämuotoinen ja sen saa kunnan terveystarkastajalta sekä heidän verkkopalveluistaan.