Kilpailunjohtaja (ralli)

Kohteesta AKK Wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kilpailunjohtajan vastuita

Kilpailunjohtaja on vastuussa siitä, että kilpailu etenee sääntöjen ja virallisen ohjelman mukaisesti. Hän on myös vastuussa sääntöjen tulkinnoista kilpailun aikana. Sääntöjen tulkintaa edellyttävissä tapauksissa hänen tulee kirjallisesti informoida kilpailun tuomaristoa tekemistään päätöksistä ja niiden perusteista. Kilpailunjohtajan vastuualueita:

- Varmistaa lupa-asiat AKK-Motorsportin ja viranomaisten suhteen

- Kilpailun rakentamisen aikataulun laadinta

- Tehtävien delegointi asianomaisille

- Koulutusasioiden kartoitus ja toteutus

- Varmistaa tuomaristo ja pitää yhteyttä tuomariston puheenjohtajaan

- Kilpailun aikataulun laadinta

- Johtaa kilpailua siten, että on kaiken aikaa ajan tasalla kilpailutapahtumista käyttäen apunaan muita johtajia

- Tekee kilpailun aikaiset päätökset itsenäisesti

- Toimii esittelijänä tuomariston kokouksissa

- Raportoi tuomaristolle, muulle organisaatiolle ja kilpailijalle tekemistään päätöksistä ja jatkotoimenpiteitä vaativista tilanteista

- Esitellä vastaanotetut vastalauseet kilpailun tuomaristolle

- Antaa kilpailusta viralliset lausunnot


Kilpailunjohtaja toimii tuomariston kokouksissa esittelijänä.

Kilpailun aikainen johtaminen hoidetaan johtokeskuksessa, jossa turvallisuusjohtajan tulee koko ajan olla kilpailutapahtumien tasalla. Reittijohtaja kiertää reitin turvatarkkailijan kanssa, tarkistaakseen kaikkien asioiden olevan sovitulla tavalla.

Päätökset:

- Ainoastaan kilpailunjohtaja tekee päätöksiä, ellei sääntöjen mukaan asia kuulu tuomariston päätettäväksi, jolloin johtaja esittelee asian tuomaristolle.

- Päätökset tehdään kirjallisesti tiedonanto kilpailunjohtajan päätöksestä lomakkeelle. Kilpailijaa koskevissa asioissa otetaan kilpailijalta kuittaus ko. lomakkeeseen, jolloin se on samalla myös tiedoksianto kilpailijalle. Lomakkeeseen tulee aina myös merkitä päätöksen sääntökohta

- Päätöksistä kirjoitetaan tiedote ja tiedote laitetaan ilmoitustaululle ja liitetään tuomariston pöytäkirjan liitteeksi

- Pilpailunjohtaja raportoi tekemänsä päätökset kirjallisesti tuomaristolle